Biz Kimiz

Türk Ortodonti Derneği Genç Ortodontistler Komisyonu Türk Ortodonti Derneği bünyesinde 15 Mayıs 2017 tarihinde kurulmuştur. Tüm çalışmalarında Türk Ortodonti Derneği’ne bağlıdır.

YÖNETİM KURULU

Mustafa Özcan Ezgi Sunal Buğra Aydemir Ege Dogan
Sinem Uzuner Rudi Boyacıyan Gulcin İnal Kalkan Fatih Ünver
Yaman Güray Bartu Altuğ Hande Uzunçıbuk  

Danışman:  Ufuk Toygar Memikoğlu

Vizyon

Ortodonti alanında doktora ya da uzmanlık eğitimindeki öğrencilerin ulusal ve uluslararası alanda mesleki söz sahibi olabilmeleri için eğitim kalitesini arttırmak, etik prensipler içerisinde bilimsel veri ve kanıta dayalı ortodonti uygulamalarının yapılmasını sağlamak, ortodontistlerin toplum sağlığıyla ilgili çalışmalarını teşvik ederek, ortodontist mesleğinin hukuksal haklarını koruma ve geliştirmeyi amaçlamıştır.

Misyon

Ulusal ve uluslararası platformda Türk ortodontisini temsil edecek alt yapıyı olusturmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmektir.

Kuruluş Amaçları

  • Türk Ortodonti Derneği bünyesinde doktora ve uzmanlık öğrencilerinin bilimsel araştırma, çalışma, tartışmalara ve sosyal organizasyonlara katılımını sağlayarak yönlendirmek ve teşvik etmektir.
  • Düzenlenecek olan kurs ve eğitimlerle üyelerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve mesleki hakları doğrultusunda üyeleri bilgilendirmektir.
  • Ulusal ve uluslararası platformda Türk Ortodonti Derneği’nin genç oluşumunu temsil etmektir.

Zaman Tüneli

  • GençTOD Eğitimleri Başlıyor

  • GencTOD bulusmasına davetlisiniz.

  • GencTOD ilk komisyon toplantısını yaptı.

  • GencTOD komisyonu kuruldu.

  • TOD yönetim kuruluna proje sunumu yapıldı.

  • TOD genel kurulunda proje fikri olarak sunuldu.

  • GençTod Fikri doğdu.

Komisyon Yönetmeliği

Sponsorluk

Sponsorluk hakkında

Rakamlarla Biz

Üyelerimiz

Fakülteler

Planlanan Proje

Aktif Proje